Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce


Nagłówek

Aktualności

Sokólski rynek pracy w październiku 2017r.

Podstawowe dane o bezrobociu i działaniach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce.

Wykaz porad grupowych - I kwartał 2018 r.

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH W PUP SOKÓŁKA – I KWARTAŁ 2018 r. 21.02.2018 r. „AUTOPREZENTACJA W FORMIE PISEMNEJ"  Termin zgłoszenia do 20.02.2018 r. 21.03.2018 r. „BLIŻEJ PRACY - JAK ZAPLANOWAĆ KARIERĘ ZAWODOWĄ"  Termin zgłoszenia do 20.03.2018r. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne....

SZKOLENIE W RAMACH TYPU PROJEKTU NR 6 - PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ TYPU PROJEKTU NR 5 - WSPARCIE MAŁYCH SZKÓŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO NA OBSZARACH OBJĘTYCH REALIZACJĄ LSR

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALZIOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 13/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski

Sokólski rynek pracy we wrześniu 2017r.

Podstawowe dane o bezrobociu i działaniach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce.

Wolne środki na zatrudnienie od 1 grudnia 2017r. osób do 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce posiada wolne środki Funduszu Pracy na realizację refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 roku życia, które mogą być wydatkowane w roku 2018.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

W 2017 roku zostały ustalone następujące priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017:

Raport z działań zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery to akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju...

Wolne środki na dotacje dla osób młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sokólskim (III)" posiada wolne środki na wsparcie osób bezrobotnych...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

W 2017 roku zostały ustalone następujące p riorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 : 1) Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...

Wyświetlanie 1 - 10 z 53 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę