Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce


Nagłówek

Aktualności

WKU w Białymstoku zaprasza chętnych do służby w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku zaprasza wszystkich chętnych do służby w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej o zgłaszanie się do Punktu Informacyjnego funkcjonującego w siedzibie WKU w...

Sokólski rynek pracy w sierpniu 2017r.

Poziom bezrobocia w rejonie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce wg stanu na koniec sierpnia 2017r. wyniósł 3263 osoby, w tym 1403 kobiety i był o 651 osób niższy od stanu z końca sierpnia 2016r. W stosunku do lipca 2017r. poziom bezrobocia w sierpniu 2017r. był wyższy o 22 osoby.

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce pozyskał dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce informuje, że pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 119.200 zł na aktywizację osób bezrobotnych. Pozyskane środki są przeznaczone na realizację programu „Przystanek PRACA”, skierowanego do bezrobotnych powyżej 30r.ż. z określonym II profilem pomocy.

Zmiany w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców

Od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy  nie rejestrują oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez...

Sokólski rynek pracy w lipcu 2017r.

Poziom bezrobocia w rejonie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce wg stanu na koniec lipca 2017r. wyniósł 3241 osób, w tym 1396 kobiet i był o 685 osób niższy od stanu z końca lipca 2016r. W stosunku do czerwca 2017r. stan bezrobocia w lipcu 2017r. był wyższy o 25 osób.

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zaprasza do składania wniosków na organizację staży w ramach projektu „Program 30+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż. zarejestrowanych w PUP w Sokółce. Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce, ul. Kryńska 40, 16 - 100 Sokółka.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

W 2017 roku zostały ustalone następujące priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 : Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...

Od 01 sierpnia 2017 r. można wnioskować o 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Już od 1 sierpnia można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jaki tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus".    Bliższe informacje na temat wniosków oraz nowych zasadach i zmianach w...

"Program 30+" nowy projekt realizowany przez PUP w Sokółce ze środków Unii Europejskiej

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce rozpoczął od 01.07.2017r. realizację nowego projektu unijnego „Program 30+" w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku, współfinansowanego ze środków...

Bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zachęca do aplikowania o bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dostępne w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 43 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę