Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

1. W 2017 roku zostały ustalone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej następujące priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu...

Sokólski rynek pracy w styczniu 2018r.

Podstawowe dane o bezrobociu i działaniach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce.

Opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców

Opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców w ramach: 1) oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; 2) zezwolenia na pracę sezonową; 3) przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową.

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce promował ideę rozwoju zawodowego pracodawców i pracowników

W związku z przypadającym w styczniu 2018 r. Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce w dniach 25 i 26 stycznia 2018r. włączając się w inicjatywę pod hasłem Dzień Otwarty w Podlaskich Urzędach Pracy zorganizował warsztaty i konsultacje indywidualne.

Nabór do zawodowej służby wojskowej w Żaganiu

Jednostka Wojskowa w Żaganiu prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej. Więcej informacji nt. naboru można uzyskać na stronie WKU w Żaganiu.

Podziękowania minister Elżbiety Rafalskiej dla pracowników służb zatrudnienia powiatu sokólskiego

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia odbyła się w Warszawie konferencja, podczas której zostały wręczone wyróżnienia dla przedstawicieli najaktywniejszych urzędów pracy w Polsce, w tym dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce za uzyskanie w 2017 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec...

Dzień otwarty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce

W związku z przypadającym w styczniu 2018 r. dniem pracownika publicznych służb zatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce organizuje w dniach 25 – 26 stycznia 2018r. inicjatywę pod hasłem Dzień Otwarty w Podlaskich Urzędach Pracy.

Sokólski rynek pracy w grudniu 2017r.

Podstawowe dane o bezrobociu i działaniach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce.

Badanie kompetencji zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce od początku 2018 roku dysponuje nowym narzędziem do diagnozowania kompetencji zawodowych, które jest przydatne przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru lub zmiany zawodu, kierunku kształcenia lub ścieżek rozwoju kariery zawodowej. Narzędzie to przeznaczone jest głównie dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy.

Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło listę rankingową Powiatowych Urzędów Pracy pod względem osiągnięcia najlepszych rezultatów w ramach realizowanych zadań.

Wyświetlanie 1 - 10 z 65 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę