Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce


Nagłówek

Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce pozyskał dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce informuje, że pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 189.000 zł na aktywizację osób bezrobotnych. Pozyskane środki są przeznaczone na realizację Programu Regionalnego skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych...

Sokólski rynek pracy w marcu 2018r.

Podstawowe dane o bezrobociu i działaniach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce.

Plan szkoleń 2018r.

Załączniki Plan szkoleń do realizacji w 2018 r.

Sokólski rynek pracy w lutym 2018r.

Podstawowe dane o bezrobociu i działaniach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

1. W 2017 roku zostały ustalone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej następujące priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu...

Sokólski rynek pracy w styczniu 2018r.

Podstawowe dane o bezrobociu i działaniach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce.

Opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców

Opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców w ramach: 1) oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; 2) zezwolenia na pracę sezonową; 3) przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową.

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce promował ideę rozwoju zawodowego pracodawców i pracowników

W związku z przypadającym w styczniu 2018 r. Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce w dniach 25 i 26 stycznia 2018r. włączając się w inicjatywę pod hasłem Dzień Otwarty w Podlaskich Urzędach Pracy zorganizował warsztaty i konsultacje indywidualne.

Nabór do zawodowej służby wojskowej w Żaganiu

Jednostka Wojskowa w Żaganiu prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej. Więcej informacji nt. naboru można uzyskać na stronie WKU w Żaganiu.

Podziękowania minister Elżbiety Rafalskiej dla pracowników służb zatrudnienia powiatu sokólskiego

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia odbyła się w Warszawie konferencja, podczas której zostały wręczone wyróżnienia dla przedstawicieli najaktywniejszych urzędów pracy w Polsce, w tym dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce za uzyskanie w 2017 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec...

Wyświetlanie 1 - 10 z 69 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę