Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych dłużników alimentacyjnych, finansowany ze środków rezerwy MRPiPS 2017

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sokólskim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 71 osób zarejestrowanych w PUP w Sokółce oraz utworzenie 46 miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę