Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sokólskim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 71 osób zarejestrowanych w PUP w Sokółce oraz utworzenie 46 miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę