Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce


PILNE

Aktualności

 • Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku.

  W dniu 5 grudnia 2023 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.1012.48.2023 (1 etat - na zastępstwo). Termin na złożenie dokumentów zakreślony został do dnia 19 grudnia 2023 r. (wtorek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje...

 • VII edycja ogólnopolskiego konkursu "Lider Aktywizacji Osób Młodych 2023" organizowanego przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM

    Dnia 28 listopada 2023 r., w salach Pałacu Staszica w Warszawie, odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek, wyróżnień i nagród specjalnych laureatom VII edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy „Lider aktywizacji osób młodych 2023". Organizatorem ww. konkursu jest Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM.     W konkursie zostało wyróżnionych 47 instytucji rynku...

 • Priorytety wydatkowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

    Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy: Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy. Wsparcie kształcenia...

 • Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w SO w Białymstoku

  W dniu 21 listopada 2023 r. Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.1012.46.2023 (2,5 etatu - planowane jest zatrudnienie 2 osób w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osoby w wymiarze 0,5 etatu). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej...

 • Nabór na praktykę absolwencką w SO w Białymstoku.

  W dniu 14 listopada 2023 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła nabór na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.102.12.2023. Termin na złożenie dokumentów: 29 listopada 2023 r. (środa). W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Szczegółowe informacje dotyczące naboru na stronie: ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKÓŁCE

 

ul. Kryńska 40 16 - 100 Sokółka tel. centrala: 85 722 90 10 fax:  85 722 90 11
BIP:   http://pup.sokolka.sisco.info/
NIP:  545 - 10 - 32 - 536
 
 
POWIATOWY URZĄD
PRACY W SOKÓŁCE FILIA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
 
ul. Gen N. Sulika 4a 16 - 200 Dąbrowa Białostocka
 
tel./fax 85 712 - 66 - 40; 85 712 - 12 - 03; 85 712 - 10 - 58
 
 
Godziny pracy urzędu:
 
poniedziałek - piątek  7.30 - 15.30
 
Klienci obsługiwani są w godz. pracy urzędu.

Informacje nt. zatrudniania cudzoziemców są udzielane w godzinach 7.30 - 10.00 pod numerami telefonów: 85 722 90 33, 85 722 90 27, 85 722 90 12.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę